Analogt till digitalt eller tvärtom.......................

Spontana tankar som inte är förutbestämda.
Gun-Inger Arvidsson
2015-04-13 23:09 Analogt till digitalt eller tvärtom.......................
Negativ film  kan vara vilsamt vackert. Motiv gamla kyrkogården i Lund. Gun-Inger  42/100 läs mer..

Läst 3653 ggr | 9 kommentarer.