Analogt till digitalt eller tvärtom.......................

Spontana tankar som inte är förutbestämda.
Gun-Inger Arvidsson
2014-12-31 20:37 Analogt till digitalt eller tvärtom.......................
på er alla mina fotovänner. Gun-Inger läs mer..

Läst 3486 ggr | 7 kommentarer.