Blå

Som rubriken lyder är det bilder i blått i detta album.