La Sagrada Família, Barcelona

År 1882 påbörjade Antoni Gaudi, arkitekturens stora centralgestalt arbetet med det som enligt hans vision skulle bli Europas största katedral. I dag betraktas La Sagrada Familia (Heliga familjens kyrka) som ett av världens arkitektoniska underverk. När Gaudi avled 1926 var det enbart kryptan, ett av tornen, huvuddelen av östra fasaden (födelsen) och absiden som var helt färdiga. Det är en förhoppning att år 2026 (hundra år efter Gaudis död) hans dröm skall förverkligas nämligen Tre fasader, representerade Jesu födelse, korsfästelse och återuppståndelse Arton mosaikklädda torn symboliserande de tolv apostlarna, de fyra evangelisterna, Jungfru Maria och Jesus. När jag var vid och i La Sagrada Familia skulle där vara en konsert på kvällen så nästan hela katedralen inne var avspärrad.