Nimis & Arx av Lars Vilks

I naturreservatet Kullaberg finns Nimis, Arx och Ladonien. Uppmärksamheten kring verken har lett till att skulpturerna blivit en stor turistattraktion. NIMIS påbörjades 1980. Det är byggt av drivved samt spillved. Det var ingen som upptäckte Nimis förrän 1982 då myndigheterna ville det skulle rivas. ARX består av 150 ton sten samt betong. Det påbörjades 1991. Varje sten är markerad med sidnummer och bildar boken Arx. Boken har 352 "sidor" och gavs ut på förlaget Nya Doxa 1993. Arx har skadats flera gånger då folk med hjälp av släggor försökt att riva "boken".