Irland

Den gröna ön Irland. Dokumentära bilder som tagits vid olika tillfällen jag besökt Dublin samt olika delar av Irland.