Jazzmusiker jag mött

På 90-talet fotograferade jag till jazzklubben i Hässleholm.