Så var det och så blev det i Hässleholm

Under 70-talet revs i Hässleholm många hus med kulturvärde. För att bevara samtiden för framtiden har denna bok givits ut. I detta album visas även en del kollage som beställts för att visas på utställningar om Hässleholm.