INLANDSBANAN om samtiden för framtiden

En dokumentation tillsammans med fotografer inom SJ:s fritidsförbund 1976. Betraktaren bör betänka värdet av bilderna där innehållet är det viktiga. En bok blev resultatet (slutsåld) . Samliga filmer har jag förbundit mig skänka till Västerbottens museum eller Gävle järnvägsmuseum.